Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: 567/170 Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại: (028) 22.105.139 – Hotline: 0888.028.086
  • Email: kinhdoanh@cnhm.vn ; hieu@cnhm.vn

Thời gian làm việc: 

  • Từ 08:30 giờ đến 17:30 giờ
  • Từ Thứ 2 đến thứ 7 (Thứ 7 là việc đến 12:30)
  • Bộ phận kỹ thuật làm việc 24/7

Biểu mẫu liên hệ

    Bản đồ công ty